Disclaimer

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web kerjakini.com, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan penafian berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan penafian ini, sila berhenti dari menggunakan Laman Web ini.

Ketepatan Maklumat:

Setiap maklumat yang terkandung di laman web kerjakini.com adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan.

Kami hanya menyiarkan maklumat Jawatan Kosong dan info yang berkaitan bagi memudahkan proses permohonan jawatan.

Pautan Luar:

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak disediakan atau dikekalkan oleh kami. Kami tidak menjamin ketepatan, kerelevanan, ketepatan masa, atau kelengkapannya terhadap sebarang maklumat di laman web luaran ini.

Penggunaan Cookies:

Laman Web ini menggunakan cookies untuk memantau keutamaan pelayaran. Jika anda membenarkan penggunaan cookies, maklumat peribadi anda boleh disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga.

Perkhidmatan Pihak Ketiga:

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk meningkatkan fungsi Laman Web. Walau bagaimanapun, kami tidak mengawal atau menyokong kandungan atau amalan laman web pihak ketiga ini.

Had Tanggungjawab:

Pada sebarang kejadian, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan termasuk, tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berpunca, atau sebarang kerugian atau kerosakan lain yang mungkin timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan Laman Web ini.

Ketersediaan Laman Web:

Kami berusaha untuk memastikan Laman Web ini sentiasa tersedia. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin akses tanpa gangguan, dan kami berhak untuk menangguhkan sementara atau kekal Laman Web tanpa notis.

Perubahan kepada Penafian:

Kami berhak untuk mengubah atau menggantikan penafian ini pada bila-bila masa tanpa notis. Penggunaan berterusan Laman Web ini selepas sebarang perubahan adalah kira-kira penerimaan anda terhadap penafian baru.