Privacy Policy

Selamat datang ke laman web kerjakini.com. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan melindungi maklumat peribadi anda. Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web kami, anda bersetuju dengan terma Dasar Privasi ini.

Maklumat Yang Kami Kumpul:

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, alamat e-mel, dan maklumat demografi. Kami mengumpul maklumat ini apabila anda memberikannya secara sukarela melalui borang di Laman Web kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda:

Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan berikut:

  • Untuk menyediakan dan memperibadikan perkhidmatan kami.
  • Untuk menjawab pertanyaan atau permintaan anda.
  • Untuk meningkatkan Laman Web kami dan meningkatkan pengalaman pengguna.
  • Untuk menghantar e-mel berkala dengan kemas kini, promosi, dan maklumat lain.

Berkongsi Maklumat:

Kami tidak menjual, berdagang, atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi maklumat dengan pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam pengendalian Laman Web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberikan perkhidmatan kepada anda.

Cookies:

Kami menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman anda di Laman Web kami. Anda boleh memilih untuk melumpuhkan cookies melalui tetapan pelayar anda, tetapi ini mungkin mempengaruhi keupayaan anda untuk mengakses ciri-ciri tertentu dalam laman web.

Keselamatan:

Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, tiada penghantaran data melalui Internet atau penyimpanan elektronik yang sepenuhnya selamat; oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak.

Pilihan Anda:

Anda berhak untuk menyemak, mengemaskini, atau memadam maklumat peribadi anda. Anda juga boleh memilih untuk tidak menerima e-mel promosi dari kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi:

Kami boleh mengemaskini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan dipaparkan pada halaman ini, dan tarikh berkuat kuasa akan dikemaskini.